Wnioski budżetowe 2019

Piaseczno 12.09.2018

Piotr Obłoza

Radny Rady Miejskiej

Pan

Zdzisław Lis

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 

WNIOSKI DO BUDŻETU 2019

 

Główną myślą przewodnią powinno być planowanie długoterminowe i powtarzalne (również w wysokości środków finansowych np. odwodnienie) aż do rozwiązania problemu.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2019 r. na następujące zadania:

 • przeznaczenie środków na projekt + budowę – domu dziennego pobytu dla osób starszych na miejscu przedszkola nr 5 przy ul. Szkolnej
 • opracować/zastanowić sie nad poprawą (poszerzeniem) istniejących miejsc parkingowych na ul. Szkolnej pomiędzy ul. Puławską a ul. Wojska Polskiego – obecnie obowiązuje parkowanie równoległe a każdy parkuje skośnie
 • proszę o wymalowanie miejsc parkingowych (szerokość) na drodze wewnętrznej- z kostki -zach. strona ul. Puławskiej
 • Przebudowa skrzyżowania Jana Pawła II z Powstańców Warszawy, Jarząbka i Dworcową – pilne rozwiązanie problemu – może rondo- potrzebny wykup gruntów
 • Projekt + budowa ul. Tukanów w Piasecznie – odkorkowanie największego osiedla tzw. „słowicza”
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Marusarzówny od ul. Sikorskiego do Al. Róż
 • remont ul. Al. Róż
 • remont ul. Sikorskiego
 • budowa chodnika po południowej stronie ul. Łabędziej
 • przyśpieszyć prace przy ul. Chyliczkowskiej pod budowę kompleksu sportowego – hali rekreacyjno-widowiskowej, pływalni z basenami zewnętrznymi, wrotkowisko/lodowisko – połączenie tego terenu – ul. Mazurską ze stadionem miejskim
 • remont targowiska miejskiego
 • wykup terenów w Żabieńcu od IRS – teren za stawami – w studium teren przeznaczony pod UST – okolice Regnerówki
 • przeprowadzić analizę istniejących znaków pionowych i poziomych dostosować je do aktualnych warunków drogowych i prawnych (np. Jana Pawła II skręt w Kniaziewicza znak pionowy zakaz skrętu, znak poziomy linia przerywana – brak ścisłości, itd., – opracować program naprawczy dla całego miasta
 • ustawienie donic, pachołków, łańcuchów, znaków, posadzenie roślin itp. zabezpieczeń – aby samochody nie wjeżdżały na chodniki – może zrobić tak że jak z jednej strony można parkować to z drugiej ustanowić zakaz – w szczególności proszę o zmiany na ul. Fabrycznej, Szkolnej, Sikorskiego
 • Dalsze prace odwodnieniowe w oparciu o zrobione opracowanie dot. odwodnienia miasta i gminy – schemat zlewni i zbiorników retencyjnych, prawidłowe przepusty i średnice rur
 • proszę o doprowadzenie do końca – zagospodarowania w infrastrukturę sportową przy Gimnazjum nr 1 – bieżnia 100 m (wykup terenów pod garażami)
 • postawić na rozwój infrastruktury rowerowej- ścieżki, miejsca do parkowania, rower miejski itp. wypożyczalnia rowerów przy osiedlu na Al. Róż
 • infrastruktura sportowa w każdym sołectwie; np. siłownia zewnętrzna, wodne place zabaw, ścieżki zdrowia, mini golf, street workout itp. – w porozumieniu z daną radą sołecką
 • wykup gruntów wokół Stadionu Miejskiego – możliwość wybudowania – hoteliku na ok 50 osób, parkingów itp.
 • na wykupionym terenie za rzeką urządzenie trasy crossowej dla rowerów,
 • budowa nowej szkoły podstawowej na terenie Julianowa
 • rozpoczęcie prac inwestycyjnych na terenie kolejki wąskotorowej
 • wprowadzenie harmonogramu budowy wiat przystankowych – wybór jednego projektu dla całej Gminy i zastosowanie w praktyce (np. 4 wiaty rocznie)
 • budowa ścieżki rekreacyjnej o szerokości 1,5 m wokół drugiego stawu przy Górkach Szymona w takiej samej technologii jak obecna oraz połączenie ścieżką gruntową (tylko wycięcie krzewów) Stadionu Miejskiego – Górek Szymona – Zimnych Dołów
 • budowa ścieżki rekreacyjnej stadion – Zimne Doły
 • przeanalizować budowę ścieżki rowerowej (szer. 1,5-2 m – asfalt) wzdłuż ul. Koralowych Dębów – od ul. Malinowej do przejazdu kolejowego Jesówka-Żabieniec – stworzenie dogodnego dojazdu rowerowego do centrum Piaseczna

 

ułożenie dla poszczególnych sołectw w porozumieniu z sołtysami harmonogramów (kolejności) remontów – głównych ulic na danym terenie oraz ułożenie wspólnego harmonogramu dla całej gminy i miasta – zwrócić szczególną uwagę na chodniki –  

 

Rozważyć:

 1. zaoszczędzenie środków finansowych gminy – wejście w rozwiązania źródeł odnawialnych (latarnie uliczne, panele słoneczne, pompy wody itp.)
 2. plany miejscowe dokładna analiza każdej miejscowości pod względem aktualnej zabudowy a zabudowy perspektywicznej z powiązaniem drogowym (ruch samochodowy, ścieżki rowerowe itp.),
 3. wprowadzenie na skrzyżowaniach świateł z wyświetlaniem czasu do zmiany
 4. drogi lokalne budować z wykorzystaniem technicznych rozwiązań ograniczających prędkość a nie stosowanie spowalniaczy – przeszkadzają w zimie przy odśnieżaniu (wykorzystać np. zmianę nawierzchni, donice, bramownice, wyspy itp. )
 5. doprowadzić do końca (wykonanie) sprawę skrzyżowania przy Laminie,
 6. proponuję wrócić do tematu rozbudowy/przebudowy budynku Urzędu Miejskiego – może teren na działce 8/4 z obrębu 27 – teren parku miejskiego przy ul. Armii Krajowej obok Perełki – ew. parking
 7. likwidacja zejścia na peron – wiadukt na Sienkiewicza – przeznaczenie tego miejsca na ścieżkę rowerową ew. 2-gi pas ruchu

 

 

Piotr Obłoza