Okręg nr 1. miejsce 2.

Zapraszam do oddania na mnie głosu