Dziękuje za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście i za oddane
na mnie głosy.
Chciałbym poinformować że zostałem wybrany na Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
Działam w komisjach :

  1. Finansów i inwestycji
  2. Ochrony środowiska i ładu przestrzennego
  3. Sportu
  4. Statutowej