Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wordpress/wp-content/plugins/acurax-social-media-widget/function.php on line 453
Podsumowanie kadencji 2010-2014 – Piotr Obłoza

Podsumowanie kadencji 2010-2014

Stanowiska piastowane w Radzie Miasta i Gminy Piaseczno w latach 2010 – 2014 :

 

 • Przewodniczący Rady Miasta (od kwietnia 2013 r.)
 • Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego (do kwietnia 2013 r.)

 

Praca w Komisjach:

 1. Komisja ochrony środowiska i ładu przestrzennego
 2. Komisja sportu
 3. Komisja finansów i inwestycji
 4. Komisja rewizyjna (do kwietnia 2013)
 5. Komisja statutowa
 6. udział w pracach Rady Oświatowej

 

Zrealizowane projekty: m.in.

 • rozbudowa placów zabaw dla dzieci w gminie Piaseczno oraz doposażenie istniejących +  siłownie zewnętrzne
 • osiedle komunalne – program URB Energy – poprawienie efektywności energetycznej budynków – ocieplenie cd
 • opracowanie dokumentacji dot. „Rewaloryzacji terenów Wspólnot Mieszkaniowych” 
 • realizacja chodnika wokół ogródka jordanowskiego przy ul. Kusocińskiego
 • wyburzenie starej kotłowni oraz budowa parkingu na jej miejscu
 • realizacja dwóch ciągów z trylinki – drogi dojazdowe na osiedlu komunalnym
  • wzdłuż ul. Wojska Polskiego
  • wzdłuż ul. Puławskiej
 • porządkowanie zieleni w mieście
 • zieleń wzdłuż ul. Puławskiej i ul. Kościuszki
 • zieleń przy ul. Jarząbka
 • przycinanie zdrowotne drzew
 • rozwój linii “busowych” tzw. L – obsługujących sołectwa gminy
 • protokoły z kierownictwa do wglądu
 • porządkowanie terenów sportowych na Stadionie Miejskim in:
 • budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego
 • remont budynku
 • wykup terenów przyległych
 • nowe kryteria przyznawania środków na sport
 • rewitalizacja Górek Szymona
 • prace odwodnieniowe w całej Gminie  w tym m.in. mosty na “Perełce”
 • remont ul. Powstańców Warszawy
 • budowa ul. Bocianiej
 • zatwierdzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno
 • wykup działek pod nową szkołę w Piasecznie obok targowiska , trwają prace projektowe nad budynkiem – pozwolenie ma być w marcu 2015 r.
 • powołanie Rady Oświatowej
 • powołanie Rady Sportu

.

Prace w trakcie:

 • remont chodników na osiedlu komunalnym
 • parkingi przy ul. Jana Pawła II, na ul. Kniaziewicza, przy ul. Puławskiej
 • remont dworca PKP
 • trwa budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie przy ul. Dworcowej
 • remont ul. Mleczarskiej
 • budowa pawilonu przy Skateparku
 • remont bieżni na Stadionie Miejskim
 • i wiele innych zadań… w poszczególnych sołectwach
 • trwają prace nad Strategią Oświatową

 

Co dalej  przed nami

 • budowa szkoły przy targowisku
 • remont ul. Żytniej (dojazd do nowej szkoły)
 • przygotowano koncepcję modernizacji targowiska
 • dalsze prace nad uregulowaniem spraw własnościowych terenów gminnych
 • stałe monitorowanie studium i planów miejscowych (wszczęcie postępowania/zmiana “małymi obszarami”)
 • rozwój linii  L  (małe busy – dworzec, szpital w Piasecznie)
 • lepsza zrównoważona współpraca z organizacjami pozarządowymi, z młodzieżą, z seniorami (może Rada Seniorów przy Radzie Miejskiej)
 • lodowisko sztuczne na Stadionie Miejskim, przebudowa trybun sportowych a może budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z halą widowiskowo-sportową wraz z basenem

 

wszystkie te plany zaczynają nabierać realnych kształtów…

 

ta kadencja upłynęła pod hasłem :

 

“NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH – SĄ TYLKO RZECZY NIE WYKONANE”

potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych, aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu  –  dlatego trzeba kontynuować zaczęte prace.