Podsumowanie kadencji 2014-2018

Stanowiska piastowane w Radzie Miasta i Gminy Piaseczno w latach 2014 – 2018 :

 

Przewodniczący Rady Miasta

 

przekonałem/zainspirowałem/namówiłem … innych i udało się zrealizować:

 

 • Odejście od papierowej wersji uchwał na rzecz tabletów
 • Obrady sesji transmitowane w Internecie
 • Przedstawiciel RM uczestniczy w spotkaniach kierownictwa
 • Remont pomieszczeń Rady Miejskiej
 • Remont Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy (po 20 latach)
 • Zmiana statutu
 • Nowe zasady – godność – Zasłużony dla Miasta Piaseczno

 

Praca w Komisjach:

 1. Komisja ochrony środowiska i ładu przestrzennego
 2. Komisja sportu
 3. Komisja finansów i inwestycji
 4. Komisja statutowa

 

Zrealizowane projekty na Naszym obszarze to m.in.:

Kubaturowe

 • Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego
 • Wyremontowanie Dworca PKP
 • Oddanie do użytkowania budynku OSP przy Dworcowej
 • Boisko sztuczne przykryte halą na Stadionie

Drogi i chodniki

 • Szkolna
 • Bociania
 • Mleczarska
 • Żytnia (w budowie)
 • Wojska Polskiego (powiatowa) + chodniki
 • Chodnik przy poczcie

Parkingi:

 1. Przy ul. Jarząbka x2
 2. Przy przedszkolu nr 4
 3. Na ul. Poniatowskiego
 4. Przy ul. Kniaziewicza

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej:

 1. Wstępne „uporządkowanie” Nadarzyńskiej
 2. Park Zachodni przy ul. Al. Róż
 3. Skwer przy Jarząbka
 4. Zieleń przy PKP
 5. Place zabaw:
  1. Fabryczna
  2. Kusocińskiego
  3. Róż

Zieleń w mieście:

 1. Park miejski
 2. Skwer Kisiela + odwodnienie
 3. Przystanek Zakątek

 

Kultura:

 1. Strefa Kultury przy ul. Jarząbka 20
 2. Biblioteka przy ul. Szkolnej 9

Oświata

 1. Zakup Przedszkola przy ul. Nadarzyńskiej
 2. Remonty bieżące:
  1. W szkole podstawowej nr 5 i 1
  2. W przedszkolach nr 4, 5 i 10
 3. Bieżnia przy GOSiR/SP 5 – 60 m (docelowo 100 m)
 4. Renowacja orlika przy Sikorskiego (nowa nawierzchnia)

Społeczne

 1. Powołanie Rady Seniorów
 2. Budżet obywatelski dla Miasta
 3. Przyjęcie standardów urbanistycznych
 4. Karta mieszkańca
 5. Darmowe busy dla mieszkańców

 

Co dalej przed nami….

 • dokończenie remontu ul. Żytniej
 • modernizacja targowiska
 • dalsze prace nad ucywilizowaniem i zrewitalizowaniem terenu „Nadarzyńska”
 • stałe monitorowanie studium i planów miejscowych (zmiana studium – „małymi obszarami”)
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, z młodzieżą, z seniorami
 • budowa Centrum Sportowego przy ul. Chyliczkowskiej (pływalnia, lodowisko, hala widowiskowo-sportowa)
 • nowa koncepcja komunikacyjna dla Piaseczna
 • budowa szkoły w Julianowie

 

Teraz plany trzeba przekuć na realne działania i to się dzieje …. już teraz obecnie.

Oczywiście praca w RM to praca zespołowa, mimo różnych zdań i ambicji, praca na rzecz Mieszkańców jest najważniejsza.

Każdy może przyłożyć swoją cegiełkę do poprawy naszego otoczenia, dlatego….

 

O kontynuacji prac, o tym kto zmieni naszą małą Ojczyznę na lepsze, zadecydują Wasze głosy – drodzy Państwo.

 

Dlatego proszę o Wasz głos 21 października.