Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wordpress/wp-content/plugins/acurax-social-media-widget/function.php on line 453
Wnioski budżetowe 2015 – Piotr Obłoza

Wnioski budżetowe 2015

Piaseczno 15.09.2014

Piotr Obłoza
Radny Rady Miejskiej

 

Pan
Zdzisław Lis
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 

 

WNIOSKI BUDŻETOWE 2014

 

Główną myślą przewodnią powinno być planowanie długoterminowe i w każdym roku powtarzane (również w wysokości środków finansowych np. odwodnienie) aż do rozwiązania problemu.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2015 r. na następujące zadania:

 • Budowa nowej szkoły podstawowej/gimnazjum na terenie miasta – przyśpieszenie prac – priorytet
 • Przebudowa przepustów na Perełce – przyśpieszenie prac + zmiana odwodnienia pod skwerem Kisiela (jako cd. prawidłowego przebiegu “perełki”)
 • Dalsze prace odwodnieniowe w oparciu o zrobione opracowanie dot. odwodnienia miasta i gminy – schemat zlewni i zbiorników retencyjnych, prawidłowe przepusty i średnice rur
 • Zarezerwowanie środków na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną przy obiektach gminnych – doprowadzić do tego aby każda szkoła czy przedszkole gminne posiadało odpowiednią infrastrukturę sportową (“czym skorupka za młodu nasiąknie …”
 • infrastruktura sportowa w każdym sołectwie; np. siłownia zewnętrzna, wodne place zabaw, ścieżki zdrowia itp. – w porozumieniu z daną radą sołecką
 • wykup gruntów wokół Stadionu Miejskiego – możliwość wybudowania hali sportowo-rekreacyjnej z hotelikiem na ok 50 osób, parkingów itp. (może basen kryty)
 • patrz punkt wyżej- Szukanie/pozyskanie terenu pod budowę hali sportowo-rekreacyjno-widowiskowej z pływalnią – może teren po Polkolorze
 • Przebudowa skrzyżowania Jana Pawła II z Powstańców Warszawy, Jarząbka i Dworcową – pilne wpływ na zakorkowanie miasta
 • Budowa ronda na ul. Geodetów z Wilanowską i Energetyczną – główne miejsce tworzenia się korków samochodowych
 • Projekt + budowa ul. Tukanów w Piasecznie – odkorkowanie największego osiedla tzw. “słowicza”
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Marusarzówny od ul. Sikorskiego do Al. Róż
 • wykonanie koncepcji oraz projektu parkingu wielopoziomowego w rejonie sądu i policji z uwzględnieniem ścieżki rekreacyjnej wzdłuż Perełki
 • wprowadzenie harmonogramu budowy wiat przystankowych na każdym przystanku – wybór jednego projektu dla całej Gminy i zastosowanie w praktyce (np. 4 wiaty rocznie)
 • dalsza “renowacja” Stadionu Miejskiego – budowa bieżni, budowa ażurowych trybun, budowa przystani kajakowej, budowa siłowni zewnętrznej, budowa wodnego placu zabaw itp.
 • budowa ścieżki rekreacyjnej o szerokości 1,5 m wokół drugiego stawu przy Górkach Szymona w takiej samej technologii jak obecna oraz połączenie ścieżką gruntową (tylko wycięcie krzewów) Stadionu Miejskiego – Górek Szymona – Zimnych Dołów

Odwiecznym problemem jest sprawa dróg i chodników proponowałbym, aby wszystkie sołectwa (32) mogły uczestniczyć w poprawie infrastruktury drogowej (ułożenie dla poszczególnych sołectw w porozumieniu z sołtysami harmonogramów (kolejności) remontów – głównych ulic na danym terenie) oraz ułożenie wspólnego harmonogramu dla całej gminy i miasta.

– zwrócić szczególną uwagę na chodniki – ostatnio zaniedbane w wykonawstwie

Równie ważne jest ograniczenie wydatków bieżących – administracyjnych,

Może zasadne będzie powrót, czyli rozważenie budowy/remontu budynku na Urząd – wszystkie wydziały w jednym miejscu a nie wynajmowanie i rozrzucenie wydziałów po całym mieście

Do rozważenia:

 1. zaoszczędzenie środków finansowych gminy – wejście w rozwiązania źródeł odnawialnych (latarnie uliczne, panele słoneczne, pompy wody itp.)
 2. plany miejscowe dokładna analiza każdej miejscowości pod względem aktualnej zabudowy a zabudowy perspektywicznej z powiązaniem drogowym (ruch samochodowy, ścieżki rowerowe itp.),
 3. wprowadzenie na skrzyżowaniach świateł z wyświetlaniem czasu do zmiany
 4. drogi lokalne budować z wykorzystaniem technicznych rozwiązań ograniczających prędkość a nie stosowanie spowalniaczy – przeszkadzają w zimie przy odśnieżaniu (wykorzystać np. zmianę nawierzchni, donice, bramownice, itp.)

Zgłosić do Starostwa jako wniosek gminy

 • Remont chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego zachodnia strona naprzeciwko przedszkola nr 4,
 • budowa chodnika – połączenie ul. Orężnej z ul. Jana Pawła

Piotr Obłoza