Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wordpress/wp-content/plugins/acurax-social-media-widget/function.php on line 453
Wnioski budżetowe 2016 – Piotr Obłoza

Wnioski budżetowe 2016

Piaseczno 02.09.2015

Piotr Obłoza

Radny Rady Miejskiej

 

Pan

Zdzisław Lis

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 

 

WNIOSKI BUDŻETOWE 2016

 

Główną myślą przewodnią powinno być planowanie długoterminowe i w każdym roku powtarzane (również w wysokości środków finansowych np. odwodnienie) aż do rozwiązania problemu.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2016 r. na następujące zadania:

 • projekt ul. Szkolnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy wraz z opracowaniem organizacji ruchu, miejsc parkingowych, chodnika, zastosowanie spowolnienia ruchu – szkoła, bazarek – duży ruch pieszych itp.
 • wykonanie ul. Szkolnej wg opracowanego projektu w kolejnym roku budżetowym
 • opracowanie drogi dojazdowej pomiędzy ul. Fabryczną a ul. Szkolną równoległą do ul. Wojska Polskiego – przy starej kotłowni po terenie gminnym
 • wykonanie parkingu na ul. Fabrycznej naprzeciwko Przedszkola nr 4
 • wykonanie chodników na osiedlu Puławska 32 A – Puławska 32 E
 • opracować/zastanowić sie nad poprawą (poszerzeniem) istniejących miejsc parkingowych na ul. Szkolnej pomiędzy ul. Puławską a ul. Wojska Polskiego
 • przeprowadzić analizę istniejących znaków pionowych i poziomych dostosować je do aktualnych warunków drogowych i prawnych (np. Jana Pawła II skręt w Kniaziewicza znak pionowy zakaz skrętu, znak poziomy linia przerywana – brak ścisłości, itd., takich spraw/punktów jest bardzo dużo)
 • ustawienie donic, pachołków, łańcuchów, znaków, posadzenie roślin itp. zabezpieczeń – aby samochody nie wjeżdżały na chodniki w całym Piasecznie
 • Budowa nowej szkoły podstawowej/gimnazjum na terenie miasta – przyśpieszenie prac – priorytet
 • Przebudowa/zmiana sposobu prowadzenia odwodnienia pod skwerem Kisiela (jako cd. prawidłowego przebiegu “Perełki”)
 • Dalsze prace odwodnieniowe w oparciu o zrobione opracowanie dot. odwodnienia miasta i gminy – schemat zlewni i zbiorników retencyjnych, prawidłowe przepusty i średnice rur
 • Zarezerwowanie środków na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną przy obiektach gminnych – doprowadzić do tego, aby każda szkoła czy przedszkole gminne posiadało odpowiednią infrastrukturę sportową (“czym skorupka za młodu nasiąknie …”
 • infrastruktura sportowa w każdym sołectwie; np. siłownia zewnętrzna, wodne place zabaw, ścieżki zdrowia, mini golf, street workout itp. – w porozumieniu z daną radą sołecką
 • wykup gruntów wokół Stadionu Miejskiego – możliwość wybudowania hali sportowo-rekreacyjnej z hotelikiem na ok 50 osób, parkingów itp. (w tym basen kryty i odkryty…)
 • patrz punkt wyżej- szukanie/pozyskanie terenu pod budowę hali sportowo-rekreacyjno-widowiskowej z pływalnią – może teren po Polkolorze, ew. teren przy ul. Chyliczkowskiej naprzeciwko tzw. osiedla domków amerykańskich
 • Przebudowa skrzyżowania Jana Pawła II z Powstańców Warszawy, Jarząbka i Dworcową – pilne wpływ na zakorkowanie miasta
 • Projekt + budowa ul. Tukanów w Piasecznie – odkorkowanie największego osiedla tzw. “słowicza”
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Marusarzówny od ul. Sikorskiego do Al. Róż
 • wykonanie projektu parkingu wielopoziomowego w rejonie sądu i policji (może teren Nadarzyńskiej) z uwzględnieniem ścieżki rekreacyjnej wzdłuż Perełki
 • wprowadzenie harmonogramu budowy wiat przystankowych – wybór jednego projektu dla całej Gminy i zastosowanie w praktyce (np. 4 wiaty rocznie)
 • dalsza “renowacja” Stadionu Miejskiego – budowa zakoli, budowa ażurowych trybun, budowa przystani kajakowej, budowa siłowni zewnętrznej, budowa wodnego placu zabaw, budowa zadaszonego boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) itp.
 • budowa ścieżki rekreacyjnej o szerokości 1,5 m wokół drugiego stawu przy Górkach Szymona w takiej samej technologii jak obecna oraz połączenie ścieżką gruntową tylko wycięcie krzewów Stadionu Miejskiego – Górek Szymona – Zimnych Dołów

 

Odwiecznym problemem jest sprawa dróg i chodników proponowałbym, aby wszystkie sołectwa (32) mogły uczestniczyć w poprawie infrastruktury drogowej (ułożenie dla poszczególnych sołectw w porozumieniu z sołtysami harmonogramów (kolejności) remontów – głównych ulic na danym terenie) oraz ułożenie wspólnego harmonogramu dla całej gminy i miasta.

– zwrócić szczególną uwagę na chodniki – ostatnio zaniedbane w wykonawstwie

 Równie ważne jest ograniczenie wydatków bieżących – administracyjnych,

Może zasadne będzie powrót, czyli rozważenie budowy/remontu budynku na Urząd – wszystkie wydziały w jednym miejscu a nie wynajmowanie i rozrzucenie wydziałów po całym mieście

 

Do rozważenia:

 1. zaoszczędzenie środków finansowych gminy – wejście w rozwiązania źródeł odnawialnych (latarnie uliczne, panele słoneczne, pompy wody itp.)
 2. plany miejscowe dokładna analiza każdej miejscowości pod względem aktualnej zabudowy a zabudowy perspektywicznej z powiązaniem drogowym (ruch samochodowy, ścieżki rowerowe itp.),
 3. wprowadzenie na skrzyżowaniach świateł z wyświetlaniem czasu do zmiany
 4. drogi lokalne budować z wykorzystaniem technicznych rozwiązań ograniczających prędkość a nie stosowanie spowalniaczy – przeszkadzają w zimie przy odśnieżaniu (wykorzystać np. zmianę nawierzchni, donice, bramownice, wyspy itp. )

 

wystąpić do Starostwa z wnioskami:

 • Remont chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego zachodnia strona naprzeciwko przedszkola nr 4,
 • remont ul. Wojska Polskiego (od Okulickiego do Jana Pawła II – droga powiatowa) – nowa nawierzchnia + obowiązkowe przejście dla pieszych przy ul Okulickiego – przedłużenie chodnika wzdłuż skateparku – dojście m.in. do skrzyżowania Lamina
 • przejęcie ul. Wojska Polskiego na rzecz Gminy (patrz punkt wyżej)

 

Piotr Obłoza