Wnioski budżetowe 2017

Piaseczno 14.09.2016

Piotr Obłoza

Radny Rady Miejskiej

 

Pan

Zdzisław Lis

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 

WNIOSKI BUDŻETOWE 2017

 

Główną myślą przewodnią powinno być planowanie długoterminowe i w każdym roku powtarzane (również w wysokości środków finansowych np. odwodnienie) aż do rozwiązania problemu.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2017 r. na następujące zadania:

 • projekt ul. Szkolnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy wraz z opracowaniem organizacji ruchu, miejsc parkingowych, chodnika, zastosowanie spowolnienia ruchu – szkoła, bazarek – duży ruch pieszych itp. (wniosek w trakcie prac)
 • wykonanie ul. Szkolnej wg opracowanego projektu w kolejnym roku budżetowym
 • wykonanie chodników na osiedlu Puławska 32 A – Puławska 32 E
 • opracować/zastanowić sie nad poprawą (poszerzeniem) istniejących miejsc parkingowych na ul. Szkolnej pomiędzy ul. Puławską a ul. Wojska Polskiego
 • przeprowadzić analizę istniejących znaków pionowych i poziomych dostosować je do aktualnych warunków drogowych i prawnych (np. Jana Pawła II skręt w Kniaziewicza znak pionowy zakaz skrętu, znak poziomy linia przerywana – brak ścisłości, itd., – opracować program naprawczy dla całego miasta
 • ustawienie donic, pachołków, łańcuchów, znaków, posadzenie roślin itp. zabezpieczeń – aby samochody nie wjeżdżały na chodniki – może zrobić tak że jak z jednej strony można parkować to z drugiej ustanowić zakaz – w szczególności proszę o zmiany na ul. Fabrycznej, Szkolnej, Sikorskiego
 • Budowa nowej szkoły podstawowej na terenie miasta – przyśpieszenie prac – priorytet
 • Dalsze prace odwodnieniowe w oparciu o zrobione opracowanie dot. odwodnienia miasta i gminy – schemat zlewni i zbiorników retencyjnych, prawidłowe przepusty i średnice rur
 • proszę o doprowadzenie do końca – zagospodarowania w infrastrukturę sportową przy Gimnazjum nr 1
 • postawić na rozwój infrastruktury rowerowej- ścieżki, miejsca do parkowania itp.
 • zastanowić się czy Straż Miejska jest nadal potrzebna – np. pod względem pilnowania zakazu parkowania zupełnie sie nie sprawdza
 • Zarezerwowanie środków na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną przy obiektach gminnych – doprowadzić do tego aby każda szkoła czy przedszkole gminne posiadało odpowiednią infrastrukturę sportową („czym skorupka za młodu nasiąknie …”)
 • infrastruktura sportowa w każdym sołectwie; np. siłownia zewnętrzna, wodne place zabaw, ścieżki zdrowia, mini golf,  street workout itp. – w porozumieniu z daną radą sołecką
 • wykup gruntów wokół Stadionu Miejskiego – możliwość wybudowania – hoteliku na ok 50 osób, parkingów itp.
 • pozyskanie terenu pod budowę hali sportowo-rekreacyjno-widowiskowej z pływalnią – teren przy ul. Chyliczkowskiej naprzeciwko tzw. osiedla domków amerykańskich – zmienić plan miejscowy
 • Przebudowa skrzyżowania Jana Pawła II z Powstańców Warszawy, Jarząbka i Dworcową – pilne rozwiązanie problemu – może rondo- potrzebny wykup gruntów
 • Projekt + budowa ul. Tukanów w Piasecznie – odkorkowanie największego osiedla tzw. „słowicza”
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Marusarzówny od ul. Sikorskiego do Al. Róż
 • wprowadzenie harmonogramu budowy wiat przystankowych – wybór jednego projektu dla całej Gminy i zastosowanie w praktyce (np. 4 wiaty rocznie)
 • dalsza „renowacja” Stadionu Miejskiego – budowa ażurowych trybun, budowa przystani kajakowej, budowa siłowni zewnętrznej, budowa wodnego placu zabaw, budowa zadaszonego boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) itp.
 • budowa ścieżki rekreacyjnej o szerokości 1,5 m wokół drugiego stawu przy Górkach Szymona w takiej samej technologii jak obecna oraz połączenie ścieżką gruntową tylko wycięcie krzewów Stadionu Miejskiego – Górek Szymona – Zimnych Dołów

 

Odwiecznym problemem jest sprawa dróg i chodników proponowałbym aby wszystkie sołectwa (32) mogły uczestniczyć w poprawie infrastruktury drogowej (ułożenie dla poszczególnych sołectw w porozumieniu z sołtysami harmonogramów (kolejności) remontów – głównych ulic na danym terenie) oraz ułożenie wspólnego harmonogramu dla całej gminy i miasta.

– zwrócić szczególną uwagę na chodniki – ostatnio zaniedbane w wykonawstwie –

 

Równie ważne jest ograniczenie wydatków bieżących – administracyjnych,

 

Do rozważenia:

 1. zaoszczędzenie środków finansowych gminy – wejście w rozwiązania źródeł odnawialnych (latarnie uliczne, panele słoneczne, pompy wody itp.)
 2. plany miejscowe dokładna analiza każdej miejscowości pod względem aktualnej zabudowy a zabudowy perspektywicznej z powiązaniem drogowym (ruch samochodowy, ścieżki rowerowe itp.),
 3. wprowadzenie na skrzyżowaniach świateł z wyświetlaniem czasu do zmiany
 4. drogi lokalne budować z wykorzystaniem technicznych rozwiązań ograniczających prędkość a nie stosowanie spowalniaczy – przeszkadzają w zimie przy odśnieżaniu (wykorzystać np. zmianę nawierzchni, donice, bramownice, wyspy itp. )
 5. proponuję przygotować się i wprowadzić budżet obywatelski w roku 2018
 6. doprowadzić do końca (wykonanie) sprawę skrzyżowań przy Laminie, i przy Armii Krajowej z Chyliczkowską

 

 

Piotr Obłoza